Vi Udfører

Efterisolering

Efterisolering er fællesbetegnelsen for alle de gode ting, man kan gøre for at nedbringe varmeforbruget i et hus.

Tilskud

For tiden er energitilskudet den eneste støtte til efterisoleringsarbejder.

Etageadskillelser

Et uisoleret hulrum fra facade til facade virker som en ventilationskanal, der udligner trykforskellene mellem…

Rør

Det er vigtigt at så meget af varmen, som muligt, når frem til radiatorerne i huset!

Kælder

Kælderen udnyttes i Danmark til næsten alle formål, og der har gennem tiden været gjort mange forsøg på…

Loft

Nordjysk Isolering arbejder med løs udlægning i loftsrum, både som ny isolering og efterisolering.

Facade

Facadeisolering skaber en effektiv membran mellem det kedelige, danske klima og de bygningskonstruktioner…

Krybekælder

Omkring år 1900 blev det byggeskik at isolere trædelene fra murværket med murpap eller tjæring.

Hulmur

Hvorfor? En hulmursisolering er i langt de fleste tilfælde den bedste investering, du kan foretage på dit hus!

Andre hulrum

Alle tomme hulrum i et hus giver træk! Skunkrum, nedhængte lofter og flade tage, der er bygget om…